TOB - AGGEUS KÖNYVE

Bevezetés

Az üdvtörténet alakulásában Aggeus próféta szerepe nem áll arányban kisméretű könyvének terjedelmével.

A Templom újjáépítésének első kísérlete után (Ezd 3,7-12) a rendelkezésre álló anyagi javak csekély volta és a szamaritánus népesség ellenséges magatartása a visszatelepült népességet a munkák megszüntetésére kényszerítette.

Kambüzosz halála 522-ben és súlyos belső zavargások megrendítették a perzsa birodalmat. A politikai bizonytalanság Dárius uralkodásának első éveiben Jeruzsálemben feszültséget keltett, ami alkalmat adott Aggeus prófétának, akit hamarosan követett Zakariás, a közösség ujjáélesztésére.

Aggeus prófétai küldetése - ami igen pontosan 520 augusztusa és decembere közé esik - igyekszik a kortársaknak az idők jeleit érthetővé tenni: a szegénység, a rossz aratások szellemi tunyaságuk büntetése. Találjanak vissza a hit buzgalmához, lássanak újra neki a munkának, építsenek az Úrnak hozzá méltó Hajlékot, akkor az áldások megsokszorozódnak, a végső üdvösség ideje megérkezhet.

A nemzetek megrendülése már előjátéka az Úr napjának (2,21-22). Az üdvösség már közel van. Zerubbábel, a dávidi nemzetség a messiási reménységeket hordozza.

Az elsőnél dicsőségesebb Templomra és a királyi messiásra való várakozás - mely kettős reménység Jézus Krisztusban valósul meg - nagy erővel támogatja az új időszak felé haladó népet.

Vissza a ÓSz menühöz