TOB - "TÖBBI ÍRÁS" - Ketouvim

Bevezetés

A "Törvény" és a "próféták" után a héber Biblia egy harmadik könyvgyűjteményt tartalmaz, ez nem egy homogén csoport és nem is kapott jellemző címet, egyszerűen "Ketouvim"-nek nevezték, vagyis a (többi) Írásnak.

A különböző görög kéziratokban és egyházi lajstromokban a Ketouvim gyűjteményt nem vették be; egyeseket a "történelmi" könyvekhez sorolták be, (Rút, Krón, Ezd, Neh, Eszt) és a "prófétai" könyvekhez (Siral, Dán), mások gyakran a "prófétai" könyvek csoportját képezik.

A héber lajstromokban a Ketouvim csoport mindig jelen van, de az írások nem mindig ugyanolyan sorrendben kerülnek elrendezésre egymáshoz viszonyítva.

Például a Talmud lajstroma (Baba Barthra 14b) kronologikus elv szerint látszik azokat elrendezni: Rút könyve, (ami Dávid családfájával fejeződik be), a Zsoltárok (amiket Dávidnak tulajdonítanak), Jób (aki egyesek véleménye szerint Sába királynőjének korára tehető lásd Jób 1,15), Példabeszédek könyve, Prédikátorok könyve, Énekek éneke (salamoni gyűjtemény) Siralmak könyve (amit Jeremiásnak tulajdonítanak), Dániel könyve (a Száműzetés korából), Eszter, Ezdrás-Nehemiás, Krónikák könyvei (a perzsa időszakból).

A besorolás különböző rendszereinek ellenére meg kell állapítani, hogy a Zsoltárok, Jób és a Példabeszédek könyve mindig együtt maradt (néha Zsoltárok-Példabeszédek-Jób) sorrendben.

Ugyanígy a Krónikák könyvei mindig az együttes elején, vagy a végén helyezkedik el (Ezdrás-Nehemiás könyve mindig vagy az utolsó, vagy az utolsóelőtti helyet foglalja el). A Krónikák könyvének utolsó elhelyezése különös, mivel Ezdrás-Nehemiás annak természetes folytatása. Ezt az elhelyezést már az Újszövetségből is ismerjük (Mt 23,35; Lk 11,51). Vajon abból adódik ez, mivel a Krónikákat csak később vették be a kánonba? Vagy olyan módon akarták elrendezni a Biblia könyveit, hogy az első és az utolsó megfeleljenek egymásnak, a Teremtés könyve és a Krónikák könyve az emberiség fejlődésének bemutatásával kezdődik és az üdvösség és az Izraelbe való visszatérés ígéretével végződik (Ter 50,24-25; 2 Krón 36,23).

Az Öt Tekercs helye (Én, Rút, Siral, Préd, Esz) igen váltakozó. De mivel szokás volt, hogy ezeket felolvassák az ünnepnapokon (Énekek énekét Húsvétkor, Rút könyvét Pünkösdkor, Siralmak könyvét a Templom lerombolásának ünnepekor, a Prédikátorok könyvét a Sátrak ünnepekor, Eszter könyvét Purimkor), a kéziratok mellé csatolták az öt könyvet, majd bevették azokat az első nyomtatott Bibliákba.

Vissza a ÓSz menühöz